kitchenaid tweet obama almostsavvy - kitchenaidusa tweet obama almostsavvy